lionyx insurance

Home

Medigap – Medicare Advantage

 

تفاوت بین  مدیگپ  و مدیکر ادونتج

Medigap  َand Medicare Advantage

مدیگپ و مدیکر ادونتج  : دو گزینه مختلف برای تکمیل پوشش مدیکر اصلی هستند. هر کدام از این برنامه‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. در اینجا تفاوت‌های کلیدی بین این دو نوع پوشش آورده شده است

Medigap (Medicare Supplement Insurance)
هدف: کمک به پرداخت هزینه‌های اضافی که توسط مدیکر اصلی (بخش‌های آ و بی) پوشش داده نمی‌شوند، مانند کسری‌ها، پرداخت‌های مشترک، و هزینه‌های کسر شده
پوشش: مدیگپ فقط در کنار مدیکر اصلی (بخش‌های آ و بی ) کار می‌کند. نمی‌تواند با مدیکر ادونتج (بخش سی) استفاده شود
انتخاب پزشک: مشترکان می‌توانند به هر پزشکی که مدیکر را قبول می‌کند، مراجعه کنند. هیچ شبکه‌ای از ارائه‌دهندگان وجود ندارد
مزایا: مدیگپ برنامه‌های استانداردی دارد که در سراسر کشور یکسان هستند و می‌توانند هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی را کاهش دهند
داروهای تجویزی: مدیگپ پوشش داروهای تجویزی را شامل نمی‌شود. برای این منظور، باید یک برنامه جداگانه مدیکار پارت دی  تهیه کنید
حق بیمه: برای یک برنامه مدیگپ ماهانه حق بیمه پرداخت می‌شود، که به علاوه حق بیمه بخش بی است
پوشش اضافی: مدیگپ معمولاً مزایای اضافی مانند خدمات بینایی، شنوایی و دندانپزشکی را شامل نمی‌شود

Medicare Advantage (Medicare Part C)
هدف: جایگزینی برای مدیکر اصلی (بخش‌های آ و بی) است که توسط شرکت‌های بیمه خصوصی تایید شده توسط مدیکار ارائه می‌شود. اغلب شامل مزایای اضافی و ممکن است پوشش داروهای تجویزی را نیز داشته باشد
پوشش: مدیکر ادونتج تمامی خدماتی که مدیکر اصلی پوشش می‌دهد، را ارائه می‌دهد و ممکن است خدمات اضافی مانند بینایی، شنوایی، دندانپزشکی و تناسب اندام را نیز شامل شود
انتخاب پزشک: معمولاً یک شبکه از ارائه‌دهندگان وجود دارد که مشترکان باید از آن استفاده کنند. برنامه‌های ( اچ ام او ) و ( پی پی او )  معمولاً رایج‌ترین انواع مدیکر ادونتج هستند
مزایا: ممکن است مزایای اضافی و گاهی هزینه‌های کمتری برای خدمات خاص نسبت به مدیکر اصلی داشته باشد
داروهای تجویزی: بسیاری از برنامه‌های مدیکر ادونتج شامل پوشش داروهای تجویزی (بخش D) هستند
حق بیمه: مشترکان معمولاً همچنان حق بیمه بخش ( بی ) را پرداخت می‌کنند و ممکن است یک حق بیمه اضافی برای برنامه مدیکر ادونتج نیز داشته باشند
پوشش اضافی: شامل مزایای اضافی می‌شود که در مدیکر اصلی یا مدیگپ یافت نمی‌شوند، مانند پوشش خدمات دندانپزشکی، بینایی و شنوایی
انتخاب بین مدیگپ  و مدیکر ادونتج
انتخاب بین مدیگپ و مدیکر ادونتج  به نیازها و اولویت‌های فرد بستگی دارد

مدیگپ  برای افرادی که می‌خواهند آزادی انتخاب پزشک و بیمارستان‌ها در سراسر کشور را داشته باشند و ترجیح می‌دهند هزینه‌های قابل پیش‌بینی‌تری برای مراقبت‌های بهداشتی داشته باشند، مناسب است
مدیکر ادونتج برای افرادی که می‌خواهند پوشش جامع‌تر و مزایای اضافی را با هزینه کمتر ماهانه ممکن داشته باشند و مشکلی با استفاده از شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات ندارند، مناسب است

Scroll to Top