lionyx insurance

Home

Medicare

مدیکر یک برنامه بیمه سلامت فدرال در ایالات متحده است که به‌طور عمده برای افراد 65 سال و بالاتر فراهم می‌شود، اما همچنین شامل افراد جوان‌تری که دارای ناتوانی‌های خاص و کسانی که به بیماری مرحله نهایی کلیه (نارسایی کلیه دائمی که نیاز به دیالیز یا پیوند دارد) هستند نیز می‌شود. در اینجا یک مرور کلی از بخش‌های مختلف ارائه شده است

بخش‌های مدیکر
مدیکر بخش آ  (بیمه بیمارستانی)

پوشش بستری در بیمارستان، مراقبت در مراکز پرستاری ماهر، مراقبت‌های تسکینی، و برخی خدمات مراقبت‌های خانگی
بیشتر افراد برای بخش A حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، اگر آن‌ها یا همسرشان در حین کار مالیات مدیکر را پرداخت کرده باشند

مدیکر بخش بی (بیمه پزشکی)

پوشش برخی خدمات پزشکان، مراقبت‌های سرپایی، ملزومات پزشکی، و خدمات پیشگیرانه
نیاز به پرداخت حق بیمه ماهانه دارد که می‌تواند بر اساس درآمد متفاوت باشد

مدیکر بخش سی (Medicare Advantage)

یک جایگزین برای مدیکر اصلی (بخش‌های آ و بی) که توسط شرکت‌های بیمه خصوصی تایید شده توسط مدیکر ارائه می‌شود
این برنامه‌ها اغلب شامل بخش ( دی ) (پوشش داروهای تجویزی) و ممکن است مزایای اضافی مانند خدمات بینایی، شنوایی و دندانپزشکی را ارائه دهند.
مشترکان معمولاً حق بیمه بخش ( بی ) و گاهی حق بیمه اضافی برای برنامه ادونتج را پرداخت می‌کنند

مدیکر بخش  دی (پوشش داروهای تجویزی)

پوشش داروهای تجویزی از طریق برنامه‌های خصوصی تایید شده توسط مدیکار
نیاز به پرداخت حق بیمه ماهانه دارد که بسته به برنامه متفاوت است و مشترکان ممکن است با کسرها و پرداخت‌های مشترک مواجه شوند.
گزینه‌های پوشش اضافی

مدیگاپ (بیمه تکمیلی مدیکر )
سیاست‌های بیمه خصوصی که می‌تواند به پرداخت بخشی از هزینه‌های بهداشتی باقی‌مانده که توسط مدیکار اصلی پوشش داده نمی‌شوند، مانند پرداخت‌های مشترک، کسری‌ها و هزینه‌های کسر شده، کمک کنند.
این سیاست‌ها با برنامه‌های  مدیکر ادونتج کار نمی‌کنند

دوره‌های ثبت‌نام
دوره ثبت‌نام اولیه (IEP)

از سه ماه قبل از رسیدن به سن 65 سالگی شروع می‌شود، شامل ماه تولد و سه ماه بعد از ماه تولد ادامه دارد
دوره ثبت‌نام عمومی

از 1 ژانویه تا 31 مارس هر سال برای کسانی که در طول ( آی آی پی )  ثبت‌نام نکرده‌اند
دوره‌های ثبت‌نام ویژه

برای افرادی که رویدادهای خاص زندگی را تجربه می‌کنند، مانند از دست دادن سایر پوشش‌های بهداشتی، در دسترس است.
دوره ثبت‌نام سالانه (AEP)

از 15 اکتبر تا 7 دسامبر هر سال، به افراد امکان می‌دهد تغییراتی در برنامه‌های مدیکار خود ایجاد کنند.
هزینه‌ها

حق بیمه‌ها

پرداخت‌های ماهانه برای بخش  ( بی ) ، بخش  ( دی )  و گاهی بخش ( آی )  و برنامه‌های مدیکر ادونتج .
کسری‌ها و پرداخت‌های مشترک

هزینه‌های از جیب که بسته به برنامه و خدمات استفاده شده متفاوت است.
کمک مالی
برنامه‌های صرفه‌جویی مدیکر

کمک به پرداخت حق بیمه مدیکر و سایر هزینه‌ها برای کسانی که درآمد و منابع محدودی دارند.
کمک اضافی

برنامه‌ای برای کمک به هزینه‌های داروهای تجویزی تحت بخش ( دی )

Scroll to Top